Курс призначений для ознайомлення студентів спеціальності "Освітні вимірювання" з поняттям рейтингу та способів його визначення. Знайомство із найпопулярнішими світовими рейтингами.