Зміст курсу

 

Вступ

Мета та завдання вивчення навчальної дисципліни

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Форми контролю успішності навчання

Засоби діагностики успішності навчання (тест з інформатики)

Рекомендована література