Метою курсу є формування умінь і навичок зі створення завдань у тестовій формі в середовищі Moodle,  використання програмних засобів для аналізу результатів тестування, основні показники, за якими можна аналізувати тестові завдання в системі Moodle