Найбільш трудомістким є процес створення освітнього web-порталу, що передбачає створення комп’ютерно-орієнтованих навчальних систем. Для організації роботи освітніх web- порталів сьогодні активно використовують системи управління навчальним контентом (LCMS – Learning Content Management Systems) і системи управління навчанням (LMS – Learning Management Systems)