Пробний курс для опрацювання, набуття досвіду, тестуванння та удосконалення набутих знань студентів під час навчання блоку дисциплін: Бази даних, СУБД, Проектування баз даних, СУБД та інші, використання набутих знань, вмінь та навичок з Методики навчання інформатики.